Akce


Studentská vědecká konference v Brně

Opět po roce jsme účinkovali na Studentské vědecké konferenci v Brně. Pořádající Masarykova univerzitastudentská organizace Biomania nás díky Martinu Benešíkovi pozvala už podruhé.

 
 

Konference je primárně určena bakalářským a magisterským studentům a doktorandům přírodovědných a biomedicínských oborů ze všech českých universit a z Akademie věd. Nadále se snažíme zvyšovat úroveň tohoto setkání, a proto jsme se letos rozhodli využít výhodné polohy Brna a jeho rostoucí pověsti coby českého biotechnologického centra a přizvat k účasti i mladé kolegy z dalších zemí středoevropského regionu - Slovenska, Rakouska, Maďarska a Polska.

Akce nabízí studentům ojedinělou možnost vyzkoušet si v atmosféře profesionální konference své prezentační schopnosti před přátelským publikem, naučit se prezentovat v angličtině a diskutovat své projekty s mladými kolegy z jiných oborů a vysokých škol. Jedinou podmínkou aktivní účasti je alespoň minimální spojitost studentova projektu s problematikou biotechnologií či genetických modifikací u mikroorganismů, rostlin a živočichů či jejich využití v biomedicíně.

Za organizační výbor SVK, Pavel Dvořák

 


 

 
Tvorba INTERNETOvých stránek